Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Antwerpen’ Category

Auteur: Kirsten Cornelissen

Sommigen vullen de voorpagina van een krant, de stoelen in een kerk en ook wel het hoofd van Patrick Dewael. Anderen zitten op universiteitsbanken. Rustig, zou je denken, maar het nieuwe wetsvoorstel omtrent asielbeleid laat ook hen niet onberoerd. We hadden een gesprek met een illegale studente en een politiek vluchteling, beiden studerend aan onze universiteit. Voor je de UA met de vinger van de wet valselijk beticht, even een vreemde vaststelling: er bestaat geen wetgeving betreffende illegalen in het hoger onderwijs.

Dit betekent dan ook dat de universiteiten en hogescholen enkel kunnen vertrekken vanuit de mogelijkheden die de recente onderwijsdecreten hen bieden. Dit beleid verschilt wel eens per instelling. Wat onze universiteit betreft, worden (kandidaat) politiek vluchtelingen ingeschreven als ze voldoen aan de normale toelatingsvoorwaarden. Zo moeten ze beschikken over documenten die hun identiteit en vooropleiding aantonen. Heeft de (kandidaat) politiek vluchteling nog geen opleiding gevolgd in het Nederlands, dan legt hij ook een bewijs van een taaltest Nederlands voor.

Wat nu als een student het statuut van (kandidaat) politiek vluchteling heeft, maar niet over de juiste documenten beschikt? In dit geval voorziet het flexibiliseringsdecreet de mogelijkheid om de student wegens humanitaire redenen vrij te stellen van de toelatingsvoorwaarden, dit wel enkel voor de inschrijving in een bacheloropleiding. Over deze vrijstelling beslist een beoordelingscommissie, opgericht door de universiteit. (meer…)

Advertenties

Read Full Post »

Posted by Daniël Verhoeven

Source: Cursus Orientering mensen zonder papieren.


In January, Antwerps Minderhedencentrum de8 will organise a new course on ´How to find your way without papers in Antwerpen´. Especially for English speaking persons. During these four days (24th of January – 28th of January), we try to help you how to get more grip on things and change your future, even if you are without papers.

The first day, we talk about Belgium and about how things work here. The second day, we talk about Refugee and Foreigners Law, and about how to get papers in Belgium. And about what you can do if you don’t get papers. The third day is about housing and health care, and what your rights are, even if you are without papers. The forth day, we talk about how to get an education, income or work. And about how to get started to change your future.

This course is done in group sessions, which allow you to exchange ideas and experiences with other people without papers. The course is for free. At noon, we cook and eat together. As an annex with this e-mail, you find the flyer with more information.

Organised by:

de8 – Antwerps Minderhedencentrum

Read Full Post »