Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Arbeidskaarten’ Category

Auteur: Daniël Verhoeven

Bijlage 19 is een van de verblijfsdocumenten die je nodig hebt als niet Belg voor het verkrijgen van jouw vreemdelingenstatuut.  Het verblijfsstatuut van een vreemdeling, in het juridisch jargon,  kan afgeleid worden uit het document dat hij of zij bezit.  Een gedetailleerd overzicht van de verschillende statuten zelf vind je hier.

Oh maar, er is toch vrij verkeer van personen binnen de EU en in de titel spreekt u van verblijfsvergunningen voor EU-burgers??? Haja, maar er waren enkele landen die men nog niet voor vol aanzag, niet vertrouwde toen ze bij de EU kwamen… U moet namelijkweten dat het personenverkeer geregeld is door de  Schengenovereenkomst en dat is ook het verdrag dat angstvallig de grenzen bewaakt.
En er zijn natuurlijk ook de grote loonverschillen tussen de nieuwe landen en de oude, het totaal gebrek aan sociale zekerheid in de nieuwe landen die – tot zolang er geen echt sociaal Europa bestaat natuurlijk in ieder geval voor een toename van de arbeidmigratie zorgen.   (meer…)

Advertenties

Read Full Post »

Geplaatst door Daniël Verhoeven

Oorspronkelijk verschenen op de MO-site overgenomen met toestemming van MO.

‘We moeten blijven vechten tegen sociaal onrecht’

11 februari 2011 ( MO* ) — Daniel Alliët is priester in de Begijnhofkerk in Brussel. Hij zet zich al jaren met verschillende initiatieven in voor kansarmen. MO* sprak met hem over de vluchtelingenproblematiek en het multiculturele samenleven in de grootstad.

Het is donderdagochtend in Molenbeek. Door de verschillende etniciteiten waant men zich eerder in een Arabische soek dan op een vreedzame markt in hartje Brussel. Op het plein iets verderop staan er een tiental politiewagens geparkeerd. Misschien is de buurt toch niet zo rustig als ze lijkt. In het midden van deze wijk woont Daniel Alliët, priester van de Begijnhofkerk en voor de vluchtelingen bijna een heilige. In een oud gebouw waar vroeger een café gevestigd was, woont hij samen met migranten en mensen zonder papieren. In zijn kamertje, kleiner dan een gemiddelde studentenkamer en volgestouwd met boeken, vertelt hij ons enthousiast over zijn leven met en tussen Brusselse migranten.

U zet zich op een dynamische manier in om de problematiek in uw omgeving op te lossen. Hoe komt het dat u zo anders bent dan het beeld dat de mensen hebben van priesters?

Er zijn nog priesters zoals ik hoor. Ik vind dat priesters in de eerste plaats mensen moeten zijn die de werkelijkheid onder ogen zien. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Zij was een weduwe met negen kinderen. Als ze vroeger niet zo moedig was geweest, dan zaten we misschien met vier of vijf van de kinderen in de vierde wereld en hadden er een paar een tijdje in de gevangenis gezeten. Ik heb als kind dus zelf aan de rand gestaan en had aan de verkeerde kant kunnen vallen. Maar mijn moeder heeft de realiteit onder ogen gezien en dat ook aan ons doorgegeven. Ik sta daarvoor ook op een bevoorrechte plaats door tussen de mensen te leven.

(meer…)

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven

Bronnen: Pakistanen al 20 dagen in hongerstaking voor regularisatiePlus de 55 jours de gève de la faim… signez la pétition!!!Het Nieuwsblad

Onderteken de Petitie

25 Maghrebijnse en Pakistaanse hongerstakers in de Karthuizersstraat voeren al bijna 2 maand  een bittere strijd om een arbeidskaart C te krijgen. Zij nemen geen genoegen met de modaliteiten van de regularisatie artikel 9bis met arbeidskaart B, waarvan de inschrijvingsperiode onlangs afliep. De regering stelde toen duidelijk dat:

“De verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Verblijfswet (het vroegere “artikel 9, lid 3” Vw) is een gunst, geen recht.”


De hongerstakers van de Kartuizersstraat vechten voor hun rechten ze smeken niet om gunsten. De met 9bis verbonden arbeidskaart B was al aan strenge voorwaarden verbonden, waardoor vele regularisaties mislukten op basis van werk.

Bovendien doet arbeidskaart B eerder denken aan de middeleeuwse toestanden van lijfeigenen dan aan ‘recht op werk’, wat een mensenrecht is. Enkele van de onaanvaardbare modaliteiten zijn:

 • De arbeidskaart is slechts beperkt is tot één welbepaalde werkgever, en voor één welbepaalde functie.
 • Zij heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden, maar is wel verlengbaar
 • Wanneer een werkgever een vreemdeling met een arbeidskaart B in dienst wil nemen, moet hij zelf ook een arbeidsvergunning (voor zichzelf) aanvragen
 • De tewerkstelling mag pas starten op het moment dat de arbeidsvergunning (voor de werkgever) en de arbeidskaart B (voor de werknemer) effectief werden afgeleverd.

Dit wil zeggen dat een werknemer niet van patroon mag veranderen, ook al komt deze zijn contract niet na, pest hij  zijn werknemer, betaalt hij zijn loon niet… Met arbeidskaart B wordt je dus gewoon overgeleverd aan de willekeur en chantage van de werkgever. Als werknemer mag je niet van baas veranderen ook al krijg je intussen een beter aanbod. Het is dus gewoon een zuivere daad van verzet tegen dat soort willekeur dat  de hongerstakers Arbeidkaart C eisen, die niet aan deze strenge regels gebonden is. (meer…)

Read Full Post »

Author: Daniël Verhoeven

Sources: Pakistanen al 20 dagen in hongerstaking voor regularisatie, Plus de 55 jours de gève de la faim… signez la pétition!!!, Het Nieuwsblad

Sign the petition in support

The asylum seekers from Pakistan and the Magreb  that have started a hunger strike on 15 december 2010 refused to stop their hungerstrike, demanding a workpermit C, though they received an orange card B after 26 days of strike. Most of them are staying for years in Belgium now, and they want the possibility to look for a job of their choice like everybody else. They claim there are plenty of jobs for them waiting.

Video by De Wereld Morgen

Today is the 57th day the 25 North African and Pakistani hunger strikers in the Karthuizersstraat a bitter struggle to get work permits. The hunger strikers demand a work permit C.

“With that work permit C the hunger strikers can apply for a job like you and me,” says Father Daniel Alliet who supports  them from day one.

“Then they become free people, free to work freely. Now the hunger strikers only have an orange card B, a medical card that doesn’t give them the fully chances on the labor market. With an orange card that you can not really find decent work. The result is that they are exploited on all sides. They are treated like slaves. I’ve heard enough stories of these abuses, including in restaurants. I’ve known of people without papers who have worked full time but really only were paid half-time. The boss always threatened to dismiss them if they refused to work on all holidays. It’s just not human anymore, because they really want to work and live like us. Especially given the financial crisis, it is important to have the necessary permits. The hunger strikers are now happily enjoying support from the CPAS. They tell me that they want to give back  CPAS support when they get a work permit C.”

According to Alliet  there really enough work in Brussels and Flanders. “There are tens of thousands of jobs in Flanders that are not filled. In Brussels, there is high unemployment, but there are also many jobs that are not filled. There are so many vacancies that I really find it appalling that these people get so few opportunities. Hence we really argue that they would get the necessary permits to proceed and apply for work.” (meer…)

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven

Bijlage 19 is een van de verblijfsdocumenten die je nodig hebt als niet Belg voor het verkrijgen van jouw vreemdelingenstatuut.  Het verblijfsstatuut van een vreemdeling, in het juridisch jargon,  kan afgeleid worden uit het document dat hij of zij bezit.  Een gedetailleerd overzicht van de verschillende statuten zelf vind je hier.

Oh maar, er is toch vrij verkeer van personen binnen de EU en in de titel spreekt u van verblijfsvergunningen voor EU-burgers??? Haja, maar er waren enkele landen die men nog niet voor vol aanzag, niet vertrouwde toen ze bij de EU kwamen… U moet namelijkweten dat het personenverkeer geregeld is door de  Schengenovereenkomst en dat is ook het verdrag dat angstvallig de grenzen bewaakt.
En er zijn natuurlijk ook de grote loonverschillen tussen de nieuwe landen en de oude, het totaal gebrek aan sociale zekerheid in de nieuwe landen die – tot zolang er geen echt sociaal Europa bestaat natuurlijk in ieder geval voor een toename van de arbeidmigratie zorgen.   (meer…)

Read Full Post »

Posted by Daniël Verhoeven

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm )

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Adopted by General Assembly resolution 45/158 of 18 December 1990
Article 5

“(…) For the purposes of the present Convention, migrant workers and members of their families:
(a) Are considered as documented or in a regular situation if they are authorized to enter, to stay and
to engage in a remunerated activity in the State of employment pursuant to the law of that State and
to international agreements to which that State is a party;
(b) Are considered as non-documented or in an irregular situation if they do not comply with the
conditions provided for in subparagraph (a) of the present article. (…)”

=IS THE CONVENTION STILL FOR US ?=

My name is LIU, living in Vlaanderen, I am a Chinese, a “undocumented worker”.

I came to Belgium in July 1998; I’m already 12 years continuously in Belgium.

To make a living, I ever worked here and there inside Belgium, mostly by finding part-time works in the kitchens of Chinese restaurants. because I had no papers,  I could only get a low wage. I was not treated as a normal worker, the bosses could fire me on any time, for any reason.

I had no rights to go to school, I learned Dutch mostly by self-study and I had little chance for practice, because we use “Mandarin” -Chinese language in kitchen. During these years I had no security insurance, sometimes some friends offered me medecine in case of sickness, or my mother sent it from China.

Thanks for God, in September 2009, there was the Regularization Instruction for us by Belgium Government. The lawyer applied Artikle 9bis for me in November 2009.

In May 2010, I received a letter from DVZ, which says I can have residence rights  for 1 year, on condition that I must find a job during 3 months time and obtain the “work permit-B”. I signed a contract with a restaurant in Brugge and the boss applied for my work permit-B in July 2010. (meer…)

Read Full Post »

Author: Daniël Verhoeven

GreenHouse NV, sometimes named GreenHouse – Aldron says to employ more than 1500 people. It’s a typical dienstencheques company. In fact it’s a huge subcontractor, but it only provides labour resources that can be paid with ‘dienstencheques’, a Belgian system that functions since July 2001 but doesn’t exist In another country. That’s why I use the Dutch term, there isn’t a translation, as far as I know.

The laws regulating ‘dienstencheques’ can be found here. Not surprisingly Greenhouse’s clients are mostly house holds, but also event organisers, caterers…  The jobs they provide are domestic work, ironing, cleaning, cooking, serving, etc. They work also for big companies and public services, at least thye offered their services to the Ghent government as you can see here. One can find a lot of Greenhouse vacancies on the web. They even have a page on Facebook. One can see that a lot of effort is paid in luring clients and low-cost workers. In Dutch we say, klotejobs.

They stipulate on their website some requirements if you want a one of the jobs they offer:

 • sense of order and cleanliness
 • like household work: cleaning, tidying, ironing, etc. ..
 • initiative and work independently
 • discretely and accurately, and have a neat appearance
 • Certificate of good conduct
 • Have transportation: car, motorbike or bicycle
 • Succeed in our selection (meer…)

Read Full Post »