Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Recht op Wonen’ Category

Amnesty lanceert een nieuw rapport over de erbarmelijke leefomstandigheden van Roma in Slovenië. Roma hebben er amper toegang tot degelijke huisvesting, water, elektriciteit en sanitair. Amnesty vraagt de Sloveense overheid om Roma te beschermen tegen discriminatie.

Het rapport Parallel lives: Roma denied rights to housing and water in Slovenia beschrijft hoe sommige Roma-gezinnen minder water hebben dan de minimumstandaard die gehanteerd wordt in humanitaire noodsituaties. Velen leven in gammele, overbevolkte hutjes in geïsoleerde kampen, ver weg van gezondheidszorg, onderwijs, werk en winkels.

“Roma in Slovenië zijn het slachtoffer van verregaande discriminatie waardoor ze verstoken blijven van minimale dienstverlening. Dit heeft een verwoestende impact op alle aspecten van hun leven: op hun gezondheid, op de opleiding van hun kinderen en op hun arbeidskansen”,

zegt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.

De meeste Roma wonen in geïsoleerde en afgezonderde kampen in erbarmelijke omstandigheden. Meestal zijn de kampen niet erkend en dus illegaal. De Roma hebben geen huurovereenkomst of andere titel op het land waarop ze wonen. Net daarom kunnen ze geen aanspraak maken op bepaalde diensten, zoals water en sanitaire voorzieningen.

Silvana Hudorovac en haar familie wonen in een illegaal kamp bij Ponova Vas, zonder water of sanitair. Ze vertelt: “We moeten drinkwater halen uit de rivier, die heel vuil is. We mogen geen water afnemen van de waterleiding aan het kerkhof en bij het tankstation zeggen ze dat zigeuners weg moeten blijven.”

Dat de Roma in illegale kampen wonen, is niet hun eigen keuze. Het is het resultaat van verregaande discriminatie. Protest uit de bevolking weerhoudt Roma ervan om zich in een gemeenschap te vestigen. De verkoop van land en huizen aan Roma wordt verhinderd en er is weinig sociale huisvesting beschikbaar.

(meer…)

Advertenties

Read Full Post »

Auteurs: Gregory Cremmerye en Siggie Vertommen

Oorspronkelijk verschenen op Het Ministerie van de Wooncrisis

Medio juni 2010 keurde de Gentse gemeenteraad, op initiatief van OpenVLD schepen Christophe Peeters (Logistic Management), een nieuw ‘proactief antileegstandsbeleid’ goed. Dit gebeurde zonder grondig politiek of maatschappelijk debat. Dit beleid stelt een drie-stappenplan in voege voor leegstaande eigendommen van de stad, het OCMW en het AG SOB (stadsontwikkelingsbedrijf Gent). In een eerste stap worden de leegstaande panden getoetst aan de Vlaamse wooncode en, indien bewoonbaar, omgeturnd tot tijdelijke transitwoningen. Panden die niet voldoen aan de eisen van de wooncode worden aangeboden als tijdelijke ruimte voor vzw’s. In derde instantie kunnen antikraakbedrijven als Entrakt en Lancelot aangesproken worden om het leegstaande patrimonium te beschermen tegen ongewenste bezoekers.

Antikraak waaide over uit Nederland en wordt gepromoot als een jong, flexibel en cool woonavontuur. Antikraak staat mensen toe om leegstaande gebouwen tijdelijk en voor een lage prijs te bewonen, tot de panden een nieuwe bestemming krijgen. Het lijkt een win-winsituatie: de eigenaar blijft gevrijwaard van krakers en mensen kunnen goedkoop wonen. Toch zorgt antikraak voor een uitholling van de sociale huurwetgeving. Antikraak-bewoners sluiten immers geen huurovereenkomst af en kunnen zich dus niet beroepen op de sociale rechten die vervat zitten in de huurwetgeving. Om maar enkele voorbeelden te geven: De opzegtermijn is nauwelijks twee weken. Zwangere vrouwen of gezinnen met kinderen zijn niet welkom. Daarnaast komen antikraak-controleurs onaangekondigd de woonpanden inspecteren, wat zorgt voor een pertinente inbreuk op de privacy van de bewoners. (meer…)

Read Full Post »

Vodpod videos no longer available.

Cécile Jodogne (MR-FDF), plaatsvervangend burgemeester van Schaarbeek, heeft maandag een huis aan het Liedtsplein onbewoonbaar verklaard.

Er wonen vooral illegalen, onder wie 7 gezinnen met kinderen. De families vonden onderdak in het huis nadat ze wekenlang in parken en en kraakpanden sliepen.

Het collectief die zich over de illegalen ontfermt, krijgt een maand de tijd om de problemen met hygiëne, electriciteit en vochtigheid op te lossen.

Bronnen

Soutien à l’occupation de la place Liedts
De  Wereld Morgen

Read Full Post »

Geplaatst door Daniël Verhoeven

Voor de vrederechter werd gisteren de zaak behandeld van de daklozen die in de gekraakte citéhuisjes aan de Spitaalpoortstraat wonen. Stad Gent, eigenaar van de huisjes, wil de bewoners er zo snel mogelijk uit omdat de huisjes onveilig zijn. Stad Gent wil via de vrederechter een mandaat tot uitzetting bekomen. Raadsman Henry Van Burm deed daarvoor voor de vrederechter een beroep op het eigendomsrecht.


‘Maar’, zo verdedigde Bart Vantieghem, raadsman van drie van de vijf gedagvaarde bewoners, ‘Stad Gent zit met een deontologisch probleem. Wonen is een basisrecht, maar hier staan duizenden mensen op de wachtlijst voor een woning. De stad koopt massaal leegstaande woningen op, wat de prijs nog meer de hoogte injaagt. Een uitzetting van deze kwetsbare families zou dan ook grenzen aan het waanzinnige.’

De vrederechter oordeelt op 1maart.

Bron: Het Nieuwsblad

Read Full Post »

Posted by Daniël Verhoeven

Source: Krant van West-Vlaanderen

In the near future hte CAW Middenkust will continue to receive transit migrants in need of some food or a shower. That has  been decided by the the Board of Directors of the CAW. In December, the CAW had a shelter for undocumented immigrants, but it was closed because the subsidy tap was turned off.

From now on they can return to the shelter Kwiedam in St Sebastian Street, a meeting place for disadvantaged people in the neighborhood. But this creates tensions and clashes between the two cultures.

The CAW has now decided to receive both groups at different times to allow the undocumented migrants in the morning and the Ostend underprivileged in the afternoon. Meanwhile the CAW is looking for a larger and more appropriate location for transit migrants.

More about  CAW Middenkust: WebsiteActivity, Location: St. Sebastiaanstraat 16 a  8400 Oostende, phone: 059/ 70 35 25

Read Full Post »

Auteur: Luc Schrijvers
Geplaatst door Daniël Verhoeven
Bron: Ministerie van Wooncrisis wil tot actie overgaan

Na een succesvolle debattenreeks rond het thema “wij willen blijven” in 2010, wil het Ministerie van Wooncrisis dit jaar terug tot de actie overgaan. Ze willen met iedereen, die onze acties genegen is, nadenken over welke richting ze willen uitgaan. Daarom is iedereen  van harte welkom op zaterdag, 22 januari tussen 14u en 18u in de Koningstraat 123 1000 Brussel! .

Solidariteitsnetwerk tegen ontruimingen …

Als gevolg van de extreme koude werden er  eind vorig jaar verschillende leegstaande gebouwen bezet door mensen zonder papieren, daklozen, asielzoekers en afgewezen asielzoekers. Toen de opvangcrisis haar hoogtepunt bereikt had , is het Rode Kruis, in opdracht van Fedasil, in deze panden de asielzoekers gaan ophalen om ze crisisopvang aan te bieden. Honderden  andere dakloze illegalen bleven achter op straat of in zeer moeilijke leefomstandigheden.

Tegelijkertijd verscherpte de overheid haar optreden tegen mensen zonder papieren, en worden verschillende van de bezette panden bedreigd met uitzetting en de bewoners ervan met deportatie.

In Brussel is een collectief opgericht dat daar tegen in wil gaan en actie wil ondernemen. Via een centraal telefoonnummer wordt het netwerk gealarmeerd bij nakende ontruimingen.

Hoe in Gent anti-leegstand anti-kraak werd. (meer…)

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven

Bronnen: Ministerie van de Woonkrisis, Samenlevingsopbouw Brussel, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Het Ministerie van Wooncrisis is een netwerk waarin groepen en individuele burgers samen werken aan dezelfde doelstelling: de realisatie van het recht op wonen. Het ontstond in Brussel uit de samenwerking van van drie organisaties. In de herfst van 2006 kwamen drie Brusselse verenigingen samen om na te denken over een gezamelijke actie. Ze wilden de krachten bundelen om samen de bezetting van een leegstaand gebouw voor te bereiden en actie te voeren voor het recht op wonen.

Toen de Belsgische Socialisten nog BWP heettenDeze organisaties waren:
(1) de met uitzetting bedreigde krakers van 321Logements, zij bezetten het Tagawahotel, Louisalaan 123, (2) Chez Nous/Bij Ons, een inloopcentrum voor daklozen dat vanuit de positieve ervaring van de bezetting van de Waterloolaan 103 een gelijkaardig project wou opzetten, met extra aandacht voor daklozen en mensen met een laag inkomen en (3)  de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (RBDH/BBRoW), die gemerkt had dat in Parijs een aantal organisaties, via een bezettingsactie, er waren in geslaagd om huisvesting op de politieke agenda te krijgen.

Tijdens de maanden van voorbereiding werd er aan een gemeenschappelijk charter gewerkt, nagedacht over een strategie, en gezocht naar een goede lokatie voor het Ministerie van Wooncrisis. Dat was de naam die aan het initiatief zou gegeven worden, naar analogie met Parijs en andere Franse steden. Op 1 April 2007 werd een pand in Staartsterstraat 13, het Gesuklooster gekraakt voor hun project. Op korte tijd was het gebouw bewoond door veertig mensen. (meer…)

Read Full Post »

Older Posts »