Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Discriminatie’ Category

TUNIS – Schrijnende toestanden in het centrum van de Tunesische hoofdstad. Vijftig uit Libië teruggekeerde Tunesische gastarbeiders kamperen op een plein tegenover de residentie van de premier.

Beroofd van hun premies die ze in Libië kregen, hebben ze geen andere optie. Zonder bestaansmiddelen moeten ze proberen te overleven.

Een kleine maand geleden zijn meer dan één miljoen migranten halsoverkop uit Libië vertrokken. Ze kwamen uit Tsjaad, Egypte, Soedan en …Tunesië.

Niemand spreekt er over of houdt zich met de problemen van deze mensen bezig. Reden te meer om er even aandacht aan te besteden.

Deze beelden zijn maandag 21 maart gemaakt in het centrum van Tunis.

Fotos: John Moussiaux

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Advertenties

Read Full Post »

Auteur: Kirsten Cornelissen

Sommigen vullen de voorpagina van een krant, de stoelen in een kerk en ook wel het hoofd van Patrick Dewael. Anderen zitten op universiteitsbanken. Rustig, zou je denken, maar het nieuwe wetsvoorstel omtrent asielbeleid laat ook hen niet onberoerd. We hadden een gesprek met een illegale studente en een politiek vluchteling, beiden studerend aan onze universiteit. Voor je de UA met de vinger van de wet valselijk beticht, even een vreemde vaststelling: er bestaat geen wetgeving betreffende illegalen in het hoger onderwijs.

Dit betekent dan ook dat de universiteiten en hogescholen enkel kunnen vertrekken vanuit de mogelijkheden die de recente onderwijsdecreten hen bieden. Dit beleid verschilt wel eens per instelling. Wat onze universiteit betreft, worden (kandidaat) politiek vluchtelingen ingeschreven als ze voldoen aan de normale toelatingsvoorwaarden. Zo moeten ze beschikken over documenten die hun identiteit en vooropleiding aantonen. Heeft de (kandidaat) politiek vluchteling nog geen opleiding gevolgd in het Nederlands, dan legt hij ook een bewijs van een taaltest Nederlands voor.

Wat nu als een student het statuut van (kandidaat) politiek vluchteling heeft, maar niet over de juiste documenten beschikt? In dit geval voorziet het flexibiliseringsdecreet de mogelijkheid om de student wegens humanitaire redenen vrij te stellen van de toelatingsvoorwaarden, dit wel enkel voor de inschrijving in een bacheloropleiding. Over deze vrijstelling beslist een beoordelingscommissie, opgericht door de universiteit. (meer…)

Read Full Post »

Ingrid Schockaert en Ides Nicaise geven in hun inleiding aan waarom  de klassiek methode, EU Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) niet bruikbaar is om de situatie van daklozen en vooral die van daklozen zonder wettig verblijf te onderzoeken.  Met een aangepaste vragenlijst en met hulp van de steunorganisaties hebben ze 275 dak- en thuislozen en 170 mensen zonder papieren ondervraagd. In het rapport presenteren zij de resultaten van dit onderzoek.

In het eerste deel onderzoeken ze de daklozen met een wettig verblijf in het tweede deel die zonder wettig verblijf. Wij gaan uit dat tweede hoofdstuk enkele frappante gegevens lichten omdat de toestanden die bloot gelegd worden quasi onbekend zijn bij het grote publiek. We nemen enkele passages letterlijk over uit het rapport. Enkele passages zijn door ons in het vet gezet.

Je kan het rapport zelf downloaden in PDF

(meer…)

Read Full Post »

Author: Daniël Verhoeven

GreenHouse NV, sometimes named GreenHouse – Aldron says to employ more than 1500 people. It’s a typical dienstencheques company. In fact it’s a huge subcontractor, but it only provides labour resources that can be paid with ‘dienstencheques’, a Belgian system that functions since July 2001 but doesn’t exist In another country. That’s why I use the Dutch term, there isn’t a translation, as far as I know.

The laws regulating ‘dienstencheques’ can be found here. Not surprisingly Greenhouse’s clients are mostly house holds, but also event organisers, caterers…  The jobs they provide are domestic work, ironing, cleaning, cooking, serving, etc. They work also for big companies and public services, at least thye offered their services to the Ghent government as you can see here. One can find a lot of Greenhouse vacancies on the web. They even have a page on Facebook. One can see that a lot of effort is paid in luring clients and low-cost workers. In Dutch we say, klotejobs.

They stipulate on their website some requirements if you want a one of the jobs they offer:

  • sense of order and cleanliness
  • like household work: cleaning, tidying, ironing, etc. ..
  • initiative and work independently
  • discretely and accurately, and have a neat appearance
  • Certificate of good conduct
  • Have transportation: car, motorbike or bicycle
  • Succeed in our selection (meer…)

Read Full Post »