Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Hongarije’ Category

Auteur:  Daniël Verhoeven

Bron: http://www.nrc.nl, 03 januari 2011, Marijke Willems

Persvrijheid in Hongarije opgeheven

Per 1 januari van dit jaar is een nieuwe mediawet van kracht in Hongarije. Een speciaal benoemde mediaraad moet bepalen of binnen- en buitenlandse pers ‘objectief’ berichten. Zo niet, dan kunnen zowel websites als kranten hoge boetes verwachten. Maximaal 90.000 euro voor websites en 700.000 euro voor omroepen. De mediaraad kan met deze wet onder de arm media wereldwijd vervolgen. Biedt het internet nog de mogelijkheden om hieraan te ontkomen? En is ‘het’ internet dan nog vrij? Of krijgen overheden steeds meer mogelijkheden om pers en media ook online aan regels te binden?

Er komt serieus weerwerk in de Hongaarse media. Népszabadság schrijft in zijn hoofdredactioneel commentaar dat  ‘de wet op de media enkel de autoritaire doelen dient van de Fidesz-regering – de rechtse partij van premier Viktor Orban die tweederde meerderheid in het parlement bezit – en het mogelijk maakt om iedereen met een afwijkende mening te temmen, te bestraffen en uiteindelijk zelfs te ruïneren’.

De Hongaarse krant krijgt bijval uit Duitsland. De linkse krant Die Tageszeitung uit Berlijn opent vandaag met: In Ungarn wurde die Pressefreiheit Aufgehoben.

Extra Bronnen:

Met omstreden mediawet maakt EU-voorzitter Hongarije het zichzelf moeilijk

Hungarian dailies protest new media law

Advertenties

Read Full Post »

Geplaatst door Daniël Verhoeven

Eerst verschenen op  De Wereld Morgen, 31 December 2010,  Claudia Ciobanu

Tussen 2007 en 2009 daalde het aantal aanvragen in zeven Centraal en Oost-Europese landen (Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenie, Slovenië en Slovakije) van 20.053 naar 19.388. Het aantal mensen dat als vluchteling erkend werd, daalde van 744 tot 507.

De totale acceptatie daalde van 20 procent tot 17,9 procent. De grote meerderheid van de asielzoekers kreeg echter wel een vorm van subsidiaire bescherming.

Nadia Jbour van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Boedapest, zegt dat er diverse factoren bijdragen aan de afname van het aantal asielaanvragen. Die factoren zijn onder meer de kleine kans om een vluchtelingenstatus te krijgen, de slechte ontvangstsituatie, detentie van asielzoekers in sommige landen, slechte integratievooruitzichten en gebrek aan mogelijkheden voor gezinshereniging.

De meeste asielzoekers in de regio komen uit Centraal-Azië, Zuid-Azië en het Midden-Oosten, vooral uit Afghanistan, Pakistan, Irak en Iran.

Bewegingsvrijheid

De lot van asielzoekers in Centraal en Oost-Europa kan erg verschillen, afhankelijk van het land waarin asiel wordt aangevraagd. Ook in een land zelf kan de regio verschil maken, staat in het Unchr-rapport ‘Being a Refugee, How Refugees and Asylum Seekers Experience Life in Central Europe’. De informatie voor het rapport is grotendeels verzameld in 2009, met enkele toevoegingen in 2010.

(meer…)

Read Full Post »