Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Europese Unie’ Category

Auteur: Daniël Verhoeven

Bijlage 19 is een van de verblijfsdocumenten die je nodig hebt als niet Belg voor het verkrijgen van jouw vreemdelingenstatuut.  Het verblijfsstatuut van een vreemdeling, in het juridisch jargon,  kan afgeleid worden uit het document dat hij of zij bezit.  Een gedetailleerd overzicht van de verschillende statuten zelf vind je hier.

Oh maar, er is toch vrij verkeer van personen binnen de EU en in de titel spreekt u van verblijfsvergunningen voor EU-burgers??? Haja, maar er waren enkele landen die men nog niet voor vol aanzag, niet vertrouwde toen ze bij de EU kwamen… U moet namelijkweten dat het personenverkeer geregeld is door de  Schengenovereenkomst en dat is ook het verdrag dat angstvallig de grenzen bewaakt.
En er zijn natuurlijk ook de grote loonverschillen tussen de nieuwe landen en de oude, het totaal gebrek aan sociale zekerheid in de nieuwe landen die – tot zolang er geen echt sociaal Europa bestaat natuurlijk in ieder geval voor een toename van de arbeidmigratie zorgen.   (meer…)

Advertenties

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven

Bijlage 19 is een van de verblijfsdocumenten die je nodig hebt als niet Belg voor het verkrijgen van jouw vreemdelingenstatuut.  Het verblijfsstatuut van een vreemdeling, in het juridisch jargon,  kan afgeleid worden uit het document dat hij of zij bezit.  Een gedetailleerd overzicht van de verschillende statuten zelf vind je hier.

Oh maar, er is toch vrij verkeer van personen binnen de EU en in de titel spreekt u van verblijfsvergunningen voor EU-burgers??? Haja, maar er waren enkele landen die men nog niet voor vol aanzag, niet vertrouwde toen ze bij de EU kwamen… U moet namelijkweten dat het personenverkeer geregeld is door de  Schengenovereenkomst en dat is ook het verdrag dat angstvallig de grenzen bewaakt.
En er zijn natuurlijk ook de grote loonverschillen tussen de nieuwe landen en de oude, het totaal gebrek aan sociale zekerheid in de nieuwe landen die – tot zolang er geen echt sociaal Europa bestaat natuurlijk in ieder geval voor een toename van de arbeidmigratie zorgen.   (meer…)

Read Full Post »

Author: Daniël Verhoeven

Source: Frontex Rabit-Operation in Evros: Watch the migrant-hunting of Frontex

What should we say? We are missing words, that these  guys seem to be so proud of that operation that Frontex even publishes videos of their hunting.  It’s unbelievable!

Related News

The Robot army at our borders
This is also a shame, but it isn’t just Belgian

Read Full Post »

Auteur:  Daniël Verhoeven

Bron: http://www.nrc.nl, 03 januari 2011, Marijke Willems

Persvrijheid in Hongarije opgeheven

Per 1 januari van dit jaar is een nieuwe mediawet van kracht in Hongarije. Een speciaal benoemde mediaraad moet bepalen of binnen- en buitenlandse pers ‘objectief’ berichten. Zo niet, dan kunnen zowel websites als kranten hoge boetes verwachten. Maximaal 90.000 euro voor websites en 700.000 euro voor omroepen. De mediaraad kan met deze wet onder de arm media wereldwijd vervolgen. Biedt het internet nog de mogelijkheden om hieraan te ontkomen? En is ‘het’ internet dan nog vrij? Of krijgen overheden steeds meer mogelijkheden om pers en media ook online aan regels te binden?

Er komt serieus weerwerk in de Hongaarse media. Népszabadság schrijft in zijn hoofdredactioneel commentaar dat  ‘de wet op de media enkel de autoritaire doelen dient van de Fidesz-regering – de rechtse partij van premier Viktor Orban die tweederde meerderheid in het parlement bezit – en het mogelijk maakt om iedereen met een afwijkende mening te temmen, te bestraffen en uiteindelijk zelfs te ruïneren’.

De Hongaarse krant krijgt bijval uit Duitsland. De linkse krant Die Tageszeitung uit Berlijn opent vandaag met: In Ungarn wurde die Pressefreiheit Aufgehoben.

Extra Bronnen:

Met omstreden mediawet maakt EU-voorzitter Hongarije het zichzelf moeilijk

Hungarian dailies protest new media law

Read Full Post »

Geplaatst door Daniël Verhoeven

Eerst verschenen op  De Wereld Morgen, 31 December 2010,  Claudia Ciobanu

Tussen 2007 en 2009 daalde het aantal aanvragen in zeven Centraal en Oost-Europese landen (Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenie, Slovenië en Slovakije) van 20.053 naar 19.388. Het aantal mensen dat als vluchteling erkend werd, daalde van 744 tot 507.

De totale acceptatie daalde van 20 procent tot 17,9 procent. De grote meerderheid van de asielzoekers kreeg echter wel een vorm van subsidiaire bescherming.

Nadia Jbour van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Boedapest, zegt dat er diverse factoren bijdragen aan de afname van het aantal asielaanvragen. Die factoren zijn onder meer de kleine kans om een vluchtelingenstatus te krijgen, de slechte ontvangstsituatie, detentie van asielzoekers in sommige landen, slechte integratievooruitzichten en gebrek aan mogelijkheden voor gezinshereniging.

De meeste asielzoekers in de regio komen uit Centraal-Azië, Zuid-Azië en het Midden-Oosten, vooral uit Afghanistan, Pakistan, Irak en Iran.

Bewegingsvrijheid

De lot van asielzoekers in Centraal en Oost-Europa kan erg verschillen, afhankelijk van het land waarin asiel wordt aangevraagd. Ook in een land zelf kan de regio verschil maken, staat in het Unchr-rapport ‘Being a Refugee, How Refugees and Asylum Seekers Experience Life in Central Europe’. De informatie voor het rapport is grotendeels verzameld in 2009, met enkele toevoegingen in 2010.

(meer…)

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven

Bron: Financial Times, 21 December 2010, Stanley Pignal in Brussels

Romania suffers EU open borders blow

Noot: Registratie nodig bij Financial Times om dit bericht te lezen. Registratie kan gratis.

— Begin Quote

The Schengen area, named after a town in Luxembourg, has been in force since 1995 and now includes 25 European countries, most of them within the EU. Britain and Ireland are not members; Switzerland, Norway and Iceland are. It allows border-free travel. As unanimous political agreement among EU countries is necessary to join Schengen, the Franco-German position will force a new timetable to be drawn up, diplomats said. Germany and France on Tuesday blocked the extension of the European Union’s Schengen border-free area to include Romania and Bulgaria, snubbing them and their political allies in the former Eastern bloc.

Romania and Bulgaria had been working towards joining Schengen in spring 2011, a timetable that many thought unrealistic amid doubts in some member states over the wisdom of entrusting either country with the external borders of the EU. The move will be particularly disappointing for Hungary, which takes over the EU’s rotating presidency on January 1 and which had hoped to repair the fraying ties between “old” European member states such as France and Germany and newcomers to the bloc, mainly in the east.

But political factors are also thought to have weighed in. France remains worried about potential inflows of Roma gypsies from Romania and Bulgaria if borders were to be fully opened. Paris was criticised by the European Commission for apparently placing a priority on the dismantling of Romanian camps and for deporting more than 8,000 of them, sometimes with compensation.

— End Quote


Read Full Post »