Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Vrouwen’ Category

Auteur: Baharak Bashar

Shohreh was dertien toen ze uitgesloten werd uit het onderwijs. Het recht op educatie werd haar al heel jong ontnomen om een duistere reden die ze nooit heeft begrepen. Het nieuws van haar uitsluiting kwam deze keer harder aan dan anders. Ze was het al deels gewoon om van jaar tot jaar of in het beste geval om de twee jaar van school te veranderen, ze tilde er niet zo zwaar aan. Vanaf het moment dat ze haar hoofd uit haar eierschaal stak en het leven groette, herinnerde ze zich de beweging en verplaatsing, van de ene stad naar de andere stad, van de ene wijk naar de andere wijk, van het ene huis naar het andere huis, van de ene school naar de andere school. Maar deze keer was het anders, er was geen sprake van verplaatsing of verandering van school, wijk, huis of stad. Nu ging het om een definitieve uitsluiting, want nergens, nergens in het land had ze nog recht op educatie.

Zo droog en onverschillig klonk het op haar school, toen haar moeder voor de zoveelste keer op het matje geroepen werd, maar deze keer om het dossier van haar dochter in ontvangst te nemen. Het was eind juni, het einde van het schooljaar. Haar moeder was uit het lood geslagen, maar ergens diep van binnen wist ze dat zoiets vroeg of laat zou gebeuren. Bedrukt en vol zelfverwijt nam ze haar dochter bij de hand. In haar andere hand hield ze het dossier gespannen vast. Ze zagen er beiden aangeslagen uit, aangestaard door angst en achternagezeten door onzekerheid.

(meer…)

Advertenties

Read Full Post »

 

Auteur: Daniël Verhoeven

Bron: International Women’s Day 2011, geraadpleegd op 11/01/2011

Waarom ze hier in het Noorden van België Vrouwendag houden op 11 november is mij een raadsel. Normaal vieren we dan het einde van die eerste verschrikkelijke Wereldoorlog… ik zie het verband niet.  Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men rare dingen tegen (*). Met uitzondering van de Gentse Feesten, vier ik alleen Internationale Feesdagen, dus ook de Internationale Vrouwendag.

Hier enkele interessante gegevens:

De Internationale Vrouwendag ontstond aan het begin van de vorige eeuw en heef al een lange geschiedenis, hier vind je een overzicht met video.

Internationale Vrouwendag is de actiedag van de vrouwenbeweging, jaarlijks op 8 maart. Internationale Vrouwendag werd voor het eerst uitgeroepen door Clara Zetkin op de internationale vrouwenconferentie in Kopenhagen in 1910, waaraan 100 mannen en vrouwen deelnamen uit 17 landen. Hoewel de aanleiding de massale staking was op 8 maart 1908 in de Verenigde Staten van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht, stond de strijd voor algemeen kiesrecht aanvankelijk centraal. De jaren daarop werden in een groeiend aantal landen op 8 maart demonstraties en vergaderingen gehouden. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan dit gebruik.

Met de opleving van de feministische beweging in de jaren zestig kwam de belangstelling voor een internationale vrouwendag weer terug en sinds de jaren zeventig wordt er in veel landen aandacht aan besteed. In veel socialistische landen is op 8 maart een officiële feestdag en in 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.

Vanaf 1978 wordt in Nederland door veel vrouwengroepen gezamenlijk 8 maart gevierd. De bedoeling van de dag is opnieuw de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging naar voren te brengen.

Vrouwelijke schrijvers en artiesten kunnen meedoen met het Global Arts Initiative. Elk land, elke organisatie kan er haar activiteiten uploaden en logos downloaden. Ladies, ga eens kijken want wat volgens Hi Chi Min voor de boeren gold, geldt vandaag ook voor de vrouwen:

“De bevrijding van de vrouwen, zal het werk van de vrouwen zelf zijn!”

(*) Ik heb navraag gedaan bij het VOK waarom in Vlaanderen en in geen enkel ander land de vrouwendag op 11 november gevierd wordt en kreeg volgend verassend antwoord:

Beste Danïel,

11 november houdt verband met de geschiedenis van de Vrouwendag in België. In 1972 trokken enkelen VOK’sters naar een internationale conferentie tegen het onrecht tegen de vrouw in Parijs. Ze waren onder de indruk en wilden iets gelijkaardigs organiseren in België. Ze vroegen meteen Greer, de Beauvoir… de tenoren van die tijd. Simone de Beauvoir wilde wil, maar kon alleen nog op 11 november. Aangezien dit voor de meesten een vakantiedag is, werd dan maar voor deze datum gekozen. Sindsdien werd altijd op 11 november een Vrouwendag georganiseerd, maar alleen aan Nederlandstalige kant. De laatste jaren zijn er op 11 november ook initiatieven aan Franstalige kant.

De vieringen van de internationale Vrouwendag in België dateren van een latere datum. Het VOK heeft al meermaals gediscussieerd over het verhuizen van de Nationale Vrouwendag. Maar 8 maart is geen feestdag en wij mikken ook op niet-professionelen. Bovendien organiseert elke provincie rond 8 maart een Vrouwendag en zijn er ook heel wat initiatieven van diverse organisaties. Op 11 november worden de krachten vooralsnog gebundeld.

Vriendelijke groet,

Extra Informatie
Wereldfeesten Almanak

Read Full Post »