Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Daklozen’ Category

Auteurs: Gregory Cremmerye en Siggie Vertommen

Oorspronkelijk verschenen op Het Ministerie van de Wooncrisis

Medio juni 2010 keurde de Gentse gemeenteraad, op initiatief van OpenVLD schepen Christophe Peeters (Logistic Management), een nieuw ‘proactief antileegstandsbeleid’ goed. Dit gebeurde zonder grondig politiek of maatschappelijk debat. Dit beleid stelt een drie-stappenplan in voege voor leegstaande eigendommen van de stad, het OCMW en het AG SOB (stadsontwikkelingsbedrijf Gent). In een eerste stap worden de leegstaande panden getoetst aan de Vlaamse wooncode en, indien bewoonbaar, omgeturnd tot tijdelijke transitwoningen. Panden die niet voldoen aan de eisen van de wooncode worden aangeboden als tijdelijke ruimte voor vzw’s. In derde instantie kunnen antikraakbedrijven als Entrakt en Lancelot aangesproken worden om het leegstaande patrimonium te beschermen tegen ongewenste bezoekers.

Antikraak waaide over uit Nederland en wordt gepromoot als een jong, flexibel en cool woonavontuur. Antikraak staat mensen toe om leegstaande gebouwen tijdelijk en voor een lage prijs te bewonen, tot de panden een nieuwe bestemming krijgen. Het lijkt een win-winsituatie: de eigenaar blijft gevrijwaard van krakers en mensen kunnen goedkoop wonen. Toch zorgt antikraak voor een uitholling van de sociale huurwetgeving. Antikraak-bewoners sluiten immers geen huurovereenkomst af en kunnen zich dus niet beroepen op de sociale rechten die vervat zitten in de huurwetgeving. Om maar enkele voorbeelden te geven: De opzegtermijn is nauwelijks twee weken. Zwangere vrouwen of gezinnen met kinderen zijn niet welkom. Daarnaast komen antikraak-controleurs onaangekondigd de woonpanden inspecteren, wat zorgt voor een pertinente inbreuk op de privacy van de bewoners. (meer…)

Advertenties

Read Full Post »

Ingrid Schockaert en Ides Nicaise geven in hun inleiding aan waarom  de klassiek methode, EU Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) niet bruikbaar is om de situatie van daklozen en vooral die van daklozen zonder wettig verblijf te onderzoeken.  Met een aangepaste vragenlijst en met hulp van de steunorganisaties hebben ze 275 dak- en thuislozen en 170 mensen zonder papieren ondervraagd. In het rapport presenteren zij de resultaten van dit onderzoek.

In het eerste deel onderzoeken ze de daklozen met een wettig verblijf in het tweede deel die zonder wettig verblijf. Wij gaan uit dat tweede hoofdstuk enkele frappante gegevens lichten omdat de toestanden die bloot gelegd worden quasi onbekend zijn bij het grote publiek. We nemen enkele passages letterlijk over uit het rapport. Enkele passages zijn door ons in het vet gezet.

Je kan het rapport zelf downloaden in PDF

(meer…)

Read Full Post »

Rue Brogniez Occupants

Bezetters Rue Brogniez in betere tijden

Voici l’appel que nous recevions de L’UDEP Bruxelloise et du Collectif de Travaileurs Sans Papiers:

Pour la liberation des 17 occupants sans papiers injustement detenus
Rassemblement ce mercredi 2 mars devant l’office des etrangers
2 Mars 2011 à 11h World Trade Center II – 59 B, Chaussée d’Anvers – 1000 Bruxelles

Appel a tous les citoyens pour venir defendre la liberte d ‘expression

Des 150 occupants Afghans qui occupaient un bâtiment dans la rue Brogniez à Etterbeek, la police a pris les principales porte-paroles pendant l’expulsion, vraisemblement pour décapiter l’action des sans-papiers.

La mobilisation pour la libération des 17 occupants détenus en centres fermés(10 à Vottem ET 7 à Bruges) se poursuit. Ces personnes sans papiers sont incarcérées et menacées d’expulsion pour avoir osé exprimer leurs opinions dans le cadre d’une occupation pacifique et autorisée par le propiétaire.

L’Office des étrangers et Mr Melchior Wathelet, sinistre de l’Immigration, ne parviennent pas à justifier sur quelle base non arbitraire ils ont incarcéré ces 17 manifestants représentants du mouvement des sans papiers. (meer…)

Read Full Post »

Geplaatst door Daniël Verhoeven

Voor de vrederechter werd gisteren de zaak behandeld van de daklozen die in de gekraakte citéhuisjes aan de Spitaalpoortstraat wonen. Stad Gent, eigenaar van de huisjes, wil de bewoners er zo snel mogelijk uit omdat de huisjes onveilig zijn. Stad Gent wil via de vrederechter een mandaat tot uitzetting bekomen. Raadsman Henry Van Burm deed daarvoor voor de vrederechter een beroep op het eigendomsrecht.


‘Maar’, zo verdedigde Bart Vantieghem, raadsman van drie van de vijf gedagvaarde bewoners, ‘Stad Gent zit met een deontologisch probleem. Wonen is een basisrecht, maar hier staan duizenden mensen op de wachtlijst voor een woning. De stad koopt massaal leegstaande woningen op, wat de prijs nog meer de hoogte injaagt. Een uitzetting van deze kwetsbare families zou dan ook grenzen aan het waanzinnige.’

De vrederechter oordeelt op 1maart.

Bron: Het Nieuwsblad

Read Full Post »

geplaatst door Daniël Verhoeven
Bron: Krant van West-Vlaanderen

Het CAW Middenkust zal ook in de nabije toekomst transitmigranten blijven opvangen die nood hebben aan wat voedsel, of een douche. Dat heeft de Raad van bestuur van het CAW beslist. In december moest het CAW een opvangcentrum voor mensen zonder papieren sluiten omdat de subsidiekraan werd toegedraaid.

Sindsdien kunnen ze weer terecht in het inloopcentrum Kwiedam in de Sint-Sebastiaanstraat, een ontmoetingsplaats voor kansarmen uit de buurt. Maar dat zorgt voor spanningen en botsingen tussen de twee culturen.

Het CAW heeft nu beslist om beide groepen op verschillende tijdstippen op te vangen, de mensen zonder papieren in de voormiddag en de Oostendse kansarmen in de namiddag. Maar ondertussen blijft het CAW zoeken naar een grotere en beter geschikte locatie voor de transitmigranten.

Meer over  CAW Middenkust: Website, Werking, Locatie: St. Sebastiaanstraat 16 a  8400 Oostende, telefoon: 059/ 70 35 25

Read Full Post »

Auteur: Luc Schrijvers
Geplaatst door Daniël Verhoeven
Bron: Ministerie van Wooncrisis wil tot actie overgaan

Na een succesvolle debattenreeks rond het thema “wij willen blijven” in 2010, wil het Ministerie van Wooncrisis dit jaar terug tot de actie overgaan. Ze willen met iedereen, die onze acties genegen is, nadenken over welke richting ze willen uitgaan. Daarom is iedereen  van harte welkom op zaterdag, 22 januari tussen 14u en 18u in de Koningstraat 123 1000 Brussel! .

Solidariteitsnetwerk tegen ontruimingen …

Als gevolg van de extreme koude werden er  eind vorig jaar verschillende leegstaande gebouwen bezet door mensen zonder papieren, daklozen, asielzoekers en afgewezen asielzoekers. Toen de opvangcrisis haar hoogtepunt bereikt had , is het Rode Kruis, in opdracht van Fedasil, in deze panden de asielzoekers gaan ophalen om ze crisisopvang aan te bieden. Honderden  andere dakloze illegalen bleven achter op straat of in zeer moeilijke leefomstandigheden.

Tegelijkertijd verscherpte de overheid haar optreden tegen mensen zonder papieren, en worden verschillende van de bezette panden bedreigd met uitzetting en de bewoners ervan met deportatie.

In Brussel is een collectief opgericht dat daar tegen in wil gaan en actie wil ondernemen. Via een centraal telefoonnummer wordt het netwerk gealarmeerd bij nakende ontruimingen.

Hoe in Gent anti-leegstand anti-kraak werd. (meer…)

Read Full Post »

Auteur: Daniël Verhoeven

Bronnen: Ministerie van de Woonkrisis, Samenlevingsopbouw Brussel, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen

Het Ministerie van Wooncrisis is een netwerk waarin groepen en individuele burgers samen werken aan dezelfde doelstelling: de realisatie van het recht op wonen. Het ontstond in Brussel uit de samenwerking van van drie organisaties. In de herfst van 2006 kwamen drie Brusselse verenigingen samen om na te denken over een gezamelijke actie. Ze wilden de krachten bundelen om samen de bezetting van een leegstaand gebouw voor te bereiden en actie te voeren voor het recht op wonen.

Toen de Belsgische Socialisten nog BWP heettenDeze organisaties waren:
(1) de met uitzetting bedreigde krakers van 321Logements, zij bezetten het Tagawahotel, Louisalaan 123, (2) Chez Nous/Bij Ons, een inloopcentrum voor daklozen dat vanuit de positieve ervaring van de bezetting van de Waterloolaan 103 een gelijkaardig project wou opzetten, met extra aandacht voor daklozen en mensen met een laag inkomen en (3)  de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (RBDH/BBRoW), die gemerkt had dat in Parijs een aantal organisaties, via een bezettingsactie, er waren in geslaagd om huisvesting op de politieke agenda te krijgen.

Tijdens de maanden van voorbereiding werd er aan een gemeenschappelijk charter gewerkt, nagedacht over een strategie, en gezocht naar een goede lokatie voor het Ministerie van Wooncrisis. Dat was de naam die aan het initiatief zou gegeven worden, naar analogie met Parijs en andere Franse steden. Op 1 April 2007 werd een pand in Staartsterstraat 13, het Gesuklooster gekraakt voor hun project. Op korte tijd was het gebouw bewoond door veertig mensen. (meer…)

Read Full Post »

Older Posts »