Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Empowerment’ Category

On vit ici , On Bosse ici , On reste ici…

mais pas sans droits !

 

Marche des sans papiers

Pour :

 • Une réponse positive pour les sans-papiers en attente
 • L’octroi d’un permis C pour les personnes qui ont fait une demande sur base de contrat de travail
 • L’accès à la régularisation pour ce grand nombre de sans papiers exclus de la campagne 2009
 • Une solution aux tracasseries techniques et quotidiennes dont sont victimes les sans papiers

Et…

pour avoir un entretien avec le ministre Wathelet avec une délégation de SPBelgique

Quand ?

Le 11 Mai 2011 à 12h  Départ place de la Bourse

de 13h-17h rassemblement devant l’office des étrangers,59 chaussée d’avers 1000 Bruxelles.

Pour plus d’information :

http://spbelgique.over-blog.com,  email : spbelgique@gmail.com

réunion chaque jeudi à 17h – Salle Anker-pigment

Rue Marcq 25, 1000 Bruxelles –Metro Saint Catherine Tél ; 0492495778

Pour :

 • Une réponse positive pour les sans-papiers en attente.
 • L’octroi d’un permis C pour les personnes qui ont fait une demande sur base de contrat de travail.
 • L’accès à la régularisation pour les sans papiers exclus de la campagne 2009.
 • Une solution aux tracasseries techniques et quotidiennes dont sont victimes les sans papiers.

Voor:

 • Een positief antwoord voor de mensen zonder papieren in wachttijd.
 • Het toekennen van een werkvergunning C voor de personen die een regularisatieaanvraag indienden op basis van werkcontract.
 • Toegang tot regularisatie voor de mensen zonder papieren die niet konden deelnemen aan de campagne van 2009.
 • Een oplossing voor de technische en dagelijkse problemen waar de mensen zonder papieren slachtoffer van zijn.

من أجل: 

 

 رد  ايجابي على طلبات التسوية. –

تعويض تصريح العمل B  بتصريح العمل C.   –

  .فتح فرصة التسوية أمام الأشخاص الذين لم يتمكنوا من دفع الطلبات –

. حل للمتاعب التقنية و الإدارية اليومية  –

Para:

 

 • Una respuesta positiva para los sin papeles en espera.
 •  Un permiso C para aquellos que hicieron una solicitud sobre base de un contrato de trabajo.
 •  Un acceso a la regularisacion para los sin papeles excuidos de la regularisacion de 2009.
 •  Una solucion a los acosos cotidianos que sufren los sin papeles.

Advertenties

Read Full Post »

Dowload Steenrock Affiche

Read Full Post »

Auteur:  Francesca Spinelli

La politique belge d’immigration et les procédures de légalisation des immigrés sont kafkaïennes. Dans un pays sans gouvernement, les sans-papiers survivent dans le dénuement et la précarité totale, sans savoir vraiment comment pouvoir régulariser leur situation. Ultime recours: manifester.

Ils étaient une centaine vendredi, souriants bien qu’exaspérés, débordant d’énergie, chantant à tue-tête des slogans que l’on entendra souvent dans les mois à venir. Défiant l’austère profil du World Trade Center II de Bruxelles, siège de l’Office des Etrangers, le mouvement “Sans-papiers Belgique” s’était donné rendez-vous le 1er avril au pied de l’édifice pour protester contre la pseudo-campagne de régularisation lancée par le gouvernement Van Rompuy… en 2009.

Cette série d’instructions, destinée à assouplir les critères de régularisation, est une “mauvaise blague”, selon Anas, le porte-parole du groupe: “C’est pourquoi nous avons choisi le 1er avril pour relancer le mouvement”. (meer…)

Read Full Post »

Op 1 april 2011 organiseede de beweging Sans-Papiers Belgique (SPBelgique) een actie voor Dienst Vreemdelingenzaken om de ontgoochelende regularisatiecampagne van 2009 aan te kaarten. Volgens het collectief was deze campagne om verscheidene redenen een (sl)echte aprilgrap.

(meer…)

Read Full Post »

Gisterenavond kwamen een vijftigtal sans-papiers voornamelijk van Magrebijnse origine bijeen in het theehuis Trafiek in de Brugse Poort. Twee sans-papiers hadden aan de alarmbel getrokken bij Hilde Verschaeven van Trafiek. Hilde had zo’n beetje alle groepen aangeschreven die actief zijn rond mensen zonder papieren, maar behalve Carla Ronkes van Werkgroep Vluchtelingen Gent, Odette  Soens voor ING en twee redacteurs van deze site Mensen zonder Papieren ontbraken die op het appel. Wel aanwezig was een vertegenwoordiging uit Brussel van het Comité des Travailleurs Sans Papiers en iemand van De Meeting van Samenlevingsopbouw Brussel.

Het was duidelijk dat de groep al heel wat onderlinge gesprekken had gehad. Ze waren vast besloten een hongerstaking te beginnen, maar hadden nog geen plaats om in hongerstaking te gaan. Geneeskundige begeleiding was ook niet echt geregeld. De afgevaardigde van CTSP wees er ook fijntjes op dat ze ook nog geen eisen hadden geformuleerd.

De hongerstakers in de Kartuizerstraat hadden wel duidelijke eisen en sleepten een oranje kaart (tijdelijke verblijfsvergunning om medische  artikel 9ter vreemdelingenwet) uit de strijd. Maar veel konden ze daar ook niet mee aanvangen.

Ook onder de weinig talrijke aanwezige Belgen was de bezorgdheid groot voor een onbezonnen actie. Zo werd de burgemeester van Gent in het vizier genomen, terwijl hij totaal niet kan veranderen aan de stugge houding van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Er was duidelijk ook onenigheid in de groep. Kamal en zijn maats hadden totaal geen zin in een hongerstaking, maar waren daar wel gekomen om iets te doen aan hun uitzichtloze toestand. Allemaal hadden ze een regularisatie aanvraag lopen artikel 9bis 2.8B, duurzame lokale verankering met arbeidscontract. Een aantal mensen riep op om zich aan te sluiten bij de nationale actie, die al in Brussel gepland waren die om dezelfde reden in beweging gekomen zijn.

Na een tumultueuze vergadering werd besloten om volgende week donderdag 7 april terug bijeen te komen in Trafiek Haspelstraat 37 in Gent terug bijeen te komen om 18h. Er zal soep en brood zijn beloofde Hilde nog.

Lees ook “Waarom de mensen zonder papieren het wachten beu zijn

Read Full Post »

Aan al diegenen die van nabij of van verder weg betrokken zijn bij de situatie van mensen zonder papieren en de regularisatie: verenigingen, organisaties, collectieven, vakbonden, advocaten, media, artiesten, sympathisanten, autonome militanten en alle andere mensen die gevoelig zijn voor onrechtvaardigheden:

De mensen zonder wettig verblijf hebben u nodig!

Wat ?

De oproep wordt gelanceerd door ons, een groep mensen zonder wettig verblijf die al meerdere jaren wachten op een antwoord op hun regularisatieaanvraag. We zitten er bijna door, maar als laatste redmiddel willen we uit de vergetelheid en de anonimiteit treden en onze woede uitschreeuwen tegen deze onrechtvaardigheid.

Waarom?

Twintig maanden na het politieke akkoord dat de regularisatiecriteria heeft vastgelegd, wachten nog steeds duizenden mensen op een antwoord.

Deze situatie geldt niet enkel voor de mensen die in 2009 een aanvraag hebben ingediend, maar ook voor alle mensen in andere procedures. Ook die procedures slepen soms jaren aan. Deze nutteloze wachttijd bestendigt de onzekerheid en kwetsbaarheid van mensen zonder wettig verblijf omdat haast alle rechten hen gedurende deze periode ontzegd worden. Daardoor zijn ze aangewezen op zwartwerk en alle onmenselijke condities die daarbij horen.

Naar aanleiding van deze onverschilligheid aan het adres van de verantwoordelijken, de absurditeit en de slechte toepassing van de regularisatiecriteria, de begane fouten en de repressiepolitiek tegenover mensen zonder wettig verblijf, lanceren wij een oproep tot steun.

(meer…)

Read Full Post »


Op de werkgroep van de Sans Papiers in Brussel was precies meer of toch minstens even veel volk dan op de Algemene Vergadering van vorige week. Nieuwe gezichten ook. De discussies gingen soms zo diep, dat de moderator moest tussenkomen om erop te wijzen dat het hier wel een werkvergadering was en dat hij het debat uiterst interessant vond, maar dat er nu moest gewerkt worden aan de acties. Er wordt nog een debat georganiseerd ook, maar nu dus actie.

Op 1 April wordt gemanifesteerd voor de Dienst Vreemdelingen Zaken om uit te schreeuwen dat de Mensen zonder papieren de Regularisatie van 2009 maar een slechte 1 Aprilgrap vinden.

Ze stellen:

“7866 weigeringen et 8791 uitzettingen in 2010. Zegt dat niet genoeg ?
Nog geen 1000 arbeidskaarten B zijn toegekend, dat is toch duidelijk ?”

Hier de affiches en de pamfletten in het Frans en het Nederlands

Affiche A3 NL Actie 1April

Affiche A3 manifestation sans papiers1er avril

Pamflet Manifestatie MZP 1april

Tract manifestation sans papiers 1eravril

Read Full Post »

Older Posts »