Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Cursus’ Category

Er start een een nieuwe cursus Samenleven en Oriënteren op 17 mei 2011 door Intercutureel Netwerk Gent

Het doel is mensen zonder wettig verblijf en precaire verblijvers te informeren en te oriënteren over diverse thema’s: verblijfsrecht, gezondheidszorg, vrijwillige terugkeer…

De groepsessies duren meestal een 10-tal weken. Tijdens deze sessies worden cursisten begeleid in hun hulpvragen.

Deelnemers bezoeken organisaties in Gent met een gepast hulpaanbod en kunnen ook participeren aan ontmoetingsactiviteiten.

Inschrijven

ING vzw

Koopvaardijlaan 3, 9000 Gent 

GSM: 0488 368 479

Telefoon: 09 224 17 18

Email: mensenzonderpapieren@ingent.be

Advertenties

Read Full Post »

Posted by Daniël Verhoeven

Source: Cursus Orientering mensen zonder papieren.


In January, Antwerps Minderhedencentrum de8 will organise a new course on ´How to find your way without papers in Antwerpen´. Especially for English speaking persons. During these four days (24th of January – 28th of January), we try to help you how to get more grip on things and change your future, even if you are without papers.

The first day, we talk about Belgium and about how things work here. The second day, we talk about Refugee and Foreigners Law, and about how to get papers in Belgium. And about what you can do if you don’t get papers. The third day is about housing and health care, and what your rights are, even if you are without papers. The forth day, we talk about how to get an education, income or work. And about how to get started to change your future.

This course is done in group sessions, which allow you to exchange ideas and experiences with other people without papers. The course is for free. At noon, we cook and eat together. As an annex with this e-mail, you find the flyer with more information.

Organised by:

de8 – Antwerps Minderhedencentrum

Read Full Post »

Geplaatst door Daniël Verhoeven
Bron: Cursus Orientering mensen zonder papieren

Cursus Orientering mensen zonder papieren in Antwerpen

Orientation course: finding your way without papers in Antwerpen

Vanuit Antwerps Minderhedencentrum de8 organiseren we in januari opnieuw een Engelstalige cursus Oriëntering voor mensen zonder papieren. In deze vierdaagse cursus (24/1 – 28/1) proberen we mensen zonder papieren wegwijs te maken in het denken over een zinvol toekomstperspectief.

Een eerste dag gaat over de geschiedenis en werking van België. Een tweede dag gaat over verblijfswetgeving, op welke manieren mensen in België papieren kunnen krijgen, en welke mogelijke toekomstpistes er zijn als je geen papieren hebt. Een derde dag behandelt huisvesting en gezondheidszorg, en de rechten die je ook zonder papieren hebt. Een vierde dag gaat over het zoeken naar opleidingen, inkomen en werk, en realistisch nadenken over een toekomstperspectief.

De cursus wordt gegeven in groep, wat mensen ook toelaat van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. De cursus is gratis, en ’s middags koken en eten we samen. Hier vindt u een flyer met meer praktische informatie.

Indien u Engelstalige mensen kent die mogelijks in deze cursus geïnteresseerd zijn, kan u hen altijd naar ons doorverwijzen. U kan de flyer ook zelf verspreiden.

Georganiseerd door:

de8 – Antwerps Minderhedencentrum

Read Full Post »